Advancity Olarak Microsoft Çalıştayında; Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım - SaaS Yöntemini Anlattık

Yazar: Advancity | İçerik Geliştirme ve Yazılım Destek Uzmanı – Yunus YALIN


Çalıştay Nasıl Geçti?

   İş dünyasında teknoloji konusunda yetenekli ve tecrübeli insanların bir araya geldiği "Eğitim Dünyasında Bulut Teknolojileri ve Çözümleri" isimli konferansta; Advancity olarak "Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım - SaaS Yöntemini" anlattık.

SaaS nedir? (Hizmet olarak yazılım)

   SaaS, bir bulut hizmeti sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı olarak satın alabileceğiniz eksiksiz bir yazılım çözümüdür. Bir uygulamayı kuruluşunuzda kullanılmak üzere kiralarsınız ve kullanıcılarınız genellikle bir web tarayıcısı aracılığıyla bu uygulamaya bağlanır. Temel altyapı, ara yazılım, uygulama yazılımı ve uygulama verilerinin tamamı hizmet sağlayıcısının veri merkezinde bulunur. Hizmet sağlayıcısı, donanım ve yazılımı yönetir ve uygun bir hizmet sözleşmesi ile uygulamalarınızın ve verilerinizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlar. SaaS, kuruluşunuzun uygulamaları çok düşük bir peşin ödeme maliyetiyle hızlıca çalıştırmasını sağlar.

 

Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Yöntemi

   Öğretim yöntem ve teknikleri gün geçtikçe gelişiyor ve yenileşiyor. Gelişen yöntem ve teknikler modern dünyada modernleşerek yeni bir boyut kazanıyor. Yazılımın yeni akımı SaaS ile birlikte eğitim öğretim dinamikleri de değişmeye başladı. Değişen dinamiklerin ışığında öğretim yöntem ve teknikleri de farklı boyutlar kazanmaya başladı.

   Eğitim Dünyasında Bulut Teknolojileri ve Çözümleri" konulu çalıştayda modernleşen dünyada eğitim yazılım teknolojileri ve hizmet olarak yazılım mottolarını bir araya getirerek yenileşmenin öncüsü yolunda hareket etmemize bir yol gösterici rolünde bulunacaktır.

   Advancity olarak benimsediğimiz “Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)” yönteminde her ihtiyaca yönelik hizmet yazılımı üretiyoruz. Bunları şöyle sıralayabiliriz;


Bizim de öncülüğünü yaptığımız sistemleri sıralamamız gerekirse;

   ➤ ALMS - Örgün ve Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi
   ➤ ASYNC - OBS ve ALMS Senkronizasyon Aracı
   ➤ Perculus Plus - Uzaktan Canlı Eğitim Sanal Sınıf Platformu
   ➤ ASOYS - Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi
   ➤ APLAN - Üniversite Zaman Çizelgesi Sistemi
   ➤ ATUBE - Kurumsal Video Yayınlama ve Raporlama Sistemi
   ➤ 5i - YÖK’ün Zorunlu 5i Derslerinin Tüm İçerik ve Soru Bankaları
   ➤ İKampüs - Okul Yönetim Sistemi
   ➤ Sertifika Merkezi – Sertifika Üretme, Gönderme, Basma ve Saklama Sistemi

   Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) aşağıda yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin hepsini kapsıyor.

 

Neler Yapıyoruz?

Advancity - Akademik Yazılım Çözümleri

Advancity Kimdir?

   1999’da kuruldu, 2004’ten itibaren uzaktan eğitim odaklı yazılımlar geliştirdi. Zamanla tamamen akademik çözümlere odaklandı. Türkiye’deki akademik problemlere yönelik tamamen yerli yazılımlar sunan ve bunun sonucunda bu alanda Yerli Malı Belgesi alan ilk firma oldu.

 

Ofislerimiz

   İstanbul Ofisi - İş Geliştirme, Satış Pazarlama, Finans
   Sakarya Ofisi - Yazılım Geliştirme, Araştırma Geliştirme, Destek Ekibi

 

Ekibimiz

   Advancity’nin İstanbul ve Sakarya Teknopark ofislerinde yetenekli ve deneyimli yazılımcılar, destek elemanları ve satış pazarlama ekibi bulunmaktadır. 20+ Kişi

 

Advancity + Enocta

   Advancity, 2018 yılında yaptığı ortaklıkla yep yeni bir ivme kazandı. E-öğrenme sektörünün kurucusu ve lider markası Enocta, Advancity’e ortak oldu. Bu yatırım ve güç birliğiyle yine 1999 yılında kurulan Türkiye’nin öğrenme teknolojileri kategorisindeki öncü şirketi Enocta ile Advancity akademik sektörüne yönelik daha hızlı, kaliteli, zengin ürün ve hizmetler sunmaktadır. Bu yatırımla birlikte Enocta’nın uzmanlığını, ürünlerini, yatırım ve finansman gücünü arkasına alan Advancity, akademik yazılım kategorisinde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlara açılarak dünyada söz sahibi bir marka olmayı hedeflemektedir.

 

Gururluyuz

   Uzaktan eğitim yazılımlarımız için Yerli Malı Belgesi aldık. Yerli Malı Belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı sağlanıyor. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50’si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanmaktadır.

 

ALMS + (ALMS Plus) 2018 İstatistiklerimiz

   812 Bin Kullanıcı
   22 Milyon Giriş
   140 Bin Aktivite

 

Perculus + (Perculus Plus) 2018 İstatistiklerimiz

   90 Bin Oturum
   2 Milyon Kullanıcı
   22 Ortalama Katılımcı
   16 Kişi Başı Katılım

 

Ürünlerimiz

   ALMS Plus - Üniversiteler İçin Örgün ve Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi
   Perculus Plus - Uzaktan Canlı Eğitim Sanal Sınıf Platformu
   ASOYS - Sınıf İçi Sınıvaların Organizasyon ve Yönetim Sistemi
   ATUBE - Kurumsal Video Yayınlama ve Raporlama Sistemi
   APLAN - Üniversite Zaman Çizelgesi Sistemi

 

ALMS Plus

   • Öğrenme Analitiği
   • İntihal Kontrolü
   • Big Data için veri havuzu oluşturma

   Örgün ve uzaktan öğretim için öğretim elemanları ve öğrencilerin tüm iletişim ve paylaşım ihtiyaçlarını karşılayan akademik öğretim yönetimi sistemidir.

FAYDALARI
   • Entegrasyon ile eğitim dönemlerinde öğrenci işleri ofisleri ile sorunsuz çalışır.
   • Örgün ve uzaktan verilen sınıf içi dahil eğitim faaliyetlerinin yönetir.
   • Öğretim görevlisine asistan olur, işini kolaylaştırır.
   • Eğitim malzemeleri ile eğitim çıktılarının eşleştirmesini yapar.
   • Çok yönlü iletişim ile eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunur.

 

ANA ÖZELLİKLERİ
   • Sınav Çözümleri
   • Akıllı Video ve Belge Çözümleri
   • Raporlama
   • Sınıf İçi Eğitim Aktivitelerinin Takibi
   • İletişim ve Denetim

 

Perculus Plus

   Bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı eğitim yapılmasını sağlayan sanal sınıf platformudur.

FAYDALARI
   • YÖK’ün sanal sınıf yönetmeliklerine uygun.
   • Tekrar izlemeleri, video ile her platformdan izlenebilir.
   • Yoklama raporlarını oluşturur.
   • Eğitim sistemleri ile entegre olur.
   • Kurulum gerektirmez.

ANA ÖZELLİKLERİ
   • Kamera Açma Özelliği
   • Yoklama
   • PDF ve Video Paylaşma
   • Tekrar İzleme
   • İnteraktif Öğrenci Katılımı

 

ASOYS

   Sınıf içi yapılan sınavların A’dan Z’ye organize edilmesini sağlar.

 

FAYDALARI
   • Excel kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
   • Farklı sistemlerde yapılan işlemleri tek bir sistemde toplar.
   • İnsan unsurundan kaynaklanan hataları azaltır.
   • Zaman, para ve mekandan tasarruf sağlar.

 

ANA ÖZELLİKLERİ
   • Atama Çözümleri
   • Soru Bankası Oluşturma
   • Kitapçık Basımı
   • Cevap Kâğıdı Basımı
   • Derslik Planlaması

 

ATUBE

   Video içeriklerin paylaşılmasını sağlayan kurumsal bir platformdur.

 

FAYDALARI
   • Kişilerin videolara kısıtlı sürelerle ulaşmasını sağlar.
   • Sadece kurumsal kullanıcılara giriş izni verir.
   • Videolara soru ekler, videonun kim tarafından ne kadar izlendiğini rapor eder.
   • Videoların istenilen kişilerle paylaşılmasını sağlar.

 

ANA ÖZELLİKLERİ
   • İzleme Listeleri Oluşturma
   • Kanal Oluşturma
   • Kanal Yönetimi
   • Raporlama
   • Yorum ve Beğenme Seçeneği
   • Dış Kaynaktan Video Ekleme

 

APLAN

   Dönem başı ve sınav zamanlarındaki ders ve derslik dağıtımlarını planlayarak; öğrenci, öğretim görevlisi ve dersliklerin çakışmasını engeller.

 

FAYDALARI
   • Üniversitenin tüm zaman planlama ihtiyaçlarını karşılar.
   • Dönem Başı Ders dağıtımı çok kolay bir şekilde yapılır.
   • Sınav dönemlerinde öğrencilerin her gün en az sayıda sınav almasını sağlar.
   • Sadece fakülte bazlı değil, üniversite bazlı planlama yapar.
   • Otomasyon sisteminden aktarılan bilgiyi planlar.
   • Gözetmen dağılımını adaletli yapar.
   • Öğretim görevlilerinin saat ve gün kısıtlarını her türlü planlamada hesaba katar.
   • Aynı dersin sınavlarını yanyana sınıflarda yapmanızı sağlar.
   • Dağıtım bilgilerini ASOYS’a aktarıp sınavların kitapçıklarını planlamanızı sağlar.

 

ANA ÖZELLİKLERİ
   • Derslik, Öğretim Görevlisi ve Öğrenci Kısıtlarına Göre Dağıtım
   • Otomasyon Entegrasyonu
   • Dağıtım Üzerinde Elle Değişiklik
   • Çakışma ve Yığılma Engelleme
   • Verimli Kaynak Kullanımı

 

ÜNİVERSİTE 4.0

Akıl yürütme ve karar verme 2018 (İnsan (%81) - Makine (%19)) - 2022 (İnsan (%72) - Makine (%28))
Koordine etme, geliştirme, yönetme, yönlendirme (İnsan (%81) - Makine (%19)) - 2022 (İnsan (%71) - Makine (%29))
İletişim ve etkileşim (İnsan (%77) - Makine (%23)) - 2022 (İnsan (%69) - Makine (%31))
Yönetim (İnsan (%72) - Makine (%28)) - 2022 (İnsan (%56) - Makine (%44))
Fiziksel iş aktivitelerinin yürütülmesi (İnsan (%69) - Makine (%31)) - 2022 (İnsan (%56) - Makine (%44))
Bilgi tanımlama ve analiz etme (İnsan (%71) - Makine (%29)) - 2022 (İnsan (%54) - Makine (%46))
Karmaşık ve teknik işleri yapma (İnsan (%66) - Makine (%34)) - 2022 (İnsan (%54) - Makine (%46))
Bilgi arama bulma (İnsan (%64) - Makine (%36)) - 2022 (İnsan (%45) - Makine (%55))
Bilgi işleme (İnsan (%53) - Makine (%47)) - 2022 (İnsan (%38) - Makine (%62))

(Kaynak: World Economic Forum. İşlerin Geleceği Araştırması, 2018)

 

Klasik öğrenci olmayanlar ne bekler?

   • Eğitim yatırımının hızlı geri dönüşü
   • Esnek ve geniş ders olanakları
   • Derslerin farklı şekil ve zamanlarda sunumu
   • Kariyer danışmanlığı (Amaçları iş bulmaktır)
   • Açık ve net iletişim

   %74 - Klasik öğrenci olmayan lisans öğrencileri
   %66 - Üniversiteler arası geçiş yapıyor
   %28 - En za bir kişiye bakmala yükümlü
   %62 - Tam veya yarı zamanlı çalışıyor
   %35 - 2 senelik okullara kayıtlı
   %43 - Üniversiteye yarı zamanlı geliyor
   %63 - Velisi üniversite okumamış


(Kaynak: National Center for Education Statistics (2015))

 

Küresel Yetenek Açığı son 12 yılın zirvesinde!

   Yetenek bulmada zorluk çeken ülkeler sıralamasında en çok zorlananlar listesinde Türkiye %66 oranında zorlanıyor.
(Manpower Group, Yetenek Açığı Araştırması, 2018)

 

ÜNİVERSİTE 4.0’DAN BEKLENENLER

Ernts & Young’a Göre
   Toplum
   İşe Hazır Eğitim
   Öğrenci Deneyimi
   Araştırma Mükemmeliyeti

YÖK Karne Kriterleri
   Eğitim Öğretim
   Bütçe
   Uluslar - Arasılaşma
   Araştırma
   Topluma Hizmet

 

EĞİTİMDE TRENDLER

• Bugün işe girebilecek değil, her zaman işe girebilecek yetenekler kazandırılması: İstihdam edilebilirlik becerileri
• Bireyin istediği alanlarda seçmeli derslere erişiminin sağlanması, seçmeli derslerin arttırılması: Akademik olmayan ders katalogları
• Eğitimin farklı kanallarla ve yöntemlerle verilmesi; Karma, ters-yüz, mobil, uzaktan: ALMS+ ve Perculus+ çözümü
• Finansal olarak güçlü ve verimli yönetim: APLAN ile bina optimizasyonu
• Eğitime platform yaklaşımı, itme değil çekme, MOOC ALMS ve İçerik Çözümleri
• Öğrenme Analitiği ve Kestirimsel Tahminleme ile eğitim kalitesinin arttırılması: Advancity Big Data Projesi

 

ADVANCITY – ENOCTA EKOSİSTEMİ

K12
   • Öğrenci Otomasyon
   • Ölçme değerlendirme
   • 2020 sonunda 1 milyon öğrenci hedefi

ÜNİVERSİTE
   • 70 Üniversite
   • Eğitim ve Yönetimsel çözümler
   • 1 milyon öğrenci

KURUMLAR
   • 400 kurum
   • 2 milyon öğrenci
   • İçerik ve altyapı

 

ADVANCITY ÜNİVERSİTE 4.0’A NASIL HAZIRLANIYOR?

YÖNETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTALLEŞME VE VERİMLİLİK
   Derslik ve ders planlarının otomatik olarak yapılması
   Kaynakların fakülte bazlı değil, üniversite bazlı planlanması
   Derslerin, gözetmenliklerin ve sınavların adaletli bir şekilde dağıtılması

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTALLEŞME
   Eğitim-yönetim sistemi ile tüm eğitim süreçlerini dijital ortama taşıma
   Teknolojik çözümleri ve süreç çözümleri ile kullanımı arttırma
   Merkezi öğretim görevlisi destek sistemi
   Yapay zeka ile öğretim görevlilerinin görevlerini kolaylaştırma ve içerik oluşturma

 

İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM EDİLEBİLİR ÖĞRENCİLER
   Enocta aracılığı ile içerik
   21. YY Becerileri
   Enocta aracılığı ile öğrencileri işverenler ile buluşturma

 

21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİ
Öğretim Görevlileri, Öğrenciler ve İdari Kadro için Skillsoft kütüphane;
   • Tasarım odaklı Düşünme
   • Büyük Veri
   • Çevik Yaklaşımlar gibi...

 

AKREDİTASYON
   Eğitim-öğretim aktivitelerinin, öğrenim çıktıları ile ilişkilendirilmesi
   Otomatik eşleştirme önerileri (Yapay Zeka)
   Katılımcı mimari (hoca, asistan, bölüm, öğrenci) ile veri toplanması
   Kurumlar arası standart raporlama


BÜYÜK VERİ
   Üniversiteler Arası Veri Havuzu
   İzinli Anonim Veri Paylaşımı
   Akademik Çalışmalar


arrow_back
Önceki Haber
Sonraki Haber
arrow_forward

Diğer Haberler

E-Bülten'e Kaydol

Haberlerimizi Aylık E-Posta Almak İster misiniz?

Her ay içerisinde yayınladığımız haberlerimizi ve gelişim günlüklerimizi sizler için derleyip toparlayıp tek bir E-Posta haline getirerek yolluyoruz.

E-Bülten Resmi